پخش تراکت /امور خدماتی

نام علی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۰۷۵۸۶۱۹
سوابق کاری *آماده به کار باشرکتها وموسسات،ادارات،آژانسهای مسافرتی،مراکز زیبایی،داروخانه هاو…… بمنظور:
پخش تراکت و تبلیغات-بازاریاب*تحصیلدار/آبدارچی/نظافتچ ی/پاره وقت و ساعتی و تمام وقت*
سایر مهارتها
پخش تراکت /امور خدماتی

پیمایش نوشته