جویای کاردررودسروکلاچای وشهرهای شمال

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۰۲۵۲۷۲۶۵۷
سوابق کاری مجردهستم سی سالمه دنبال کارهمراه جای خواب وغذا درشمال هستم.هرکاری باشه فرق نمیکنه.
سایر مهارتها
جویای کاردررودسروکلاچای وشهرهای شمال

پیمایش نوشته