جوان جویای کار

نام جوانمرد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۸۸۹۶۹۹
سوابق کاری جوانی هستم که جویای کار در منزل و مشاغل خانگی و یا مونتاز کاری یا پیشنهادات خاص در این حوزه میباشم
سایر مهارتها
جوان جویای کار

پیمایش نوشته