مهندس عمران – تهیه صورت وضعیت کارکرد

نام عليرضا
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳
سوابق کاری تهیه انواع صورت وضعیتهای موقت و قطعی تمام فهارس بها و انواع صورت جلسات و قیمتهای جدید و claimتوسط مهندس عمران(ارشد سازه) با ۲۴ سال سابقه شماره تماس ۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳ – فلاحی
سایر مهارتها
مهندس عمران – تهیه صورت وضعیت کارکرد

پیمایش نوشته