مترجم انگلیسی بازرگانی تجاری جهت واردات صادرات

نام حمید سرخانی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۴۱۶۴۲۳۲
سوابق کاری ۹ بار

اینجانب حمید سرخانی – مترجم زبان انگلیسی حرفه ای و مسلط با سابقه طولانی در امور بازرگانی – تجاری – واردات و صادرات آماده همکاری با کلیه شرکت های بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشم .

حمید سرخانی
مترجم حرفه ای مورد تایید سازمان مترجمان بین المللی استرالیا NAATI دارای شماره ثبت و مهر مورد تایید .
” مسلط به امور بازرگانی خارجی ”
” با سابقه طولانی در امور ترجمه و بازرگانی انگلیسی ”
” مسلط به نامه نگاری انگلیسی و انجام مکاتبات تلفنی انگلیسی و حضوری انگلیسی ”
دارای روابط عمومی بالا – مسلط به اینترنت و کامپیوتر
حرفه ای و با سابقه .

سایر مهارتها
مترجم انگلیسی بازرگانی تجاری جهت واردات صادرات

پیمایش نوشته