اجرای فنداسیون ،اسکلت بتناجرای فنداسیون ،اسکلت بتن

نام اجرای فنداسیون
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران . اسلامشهر
تلفن ۰۹۱۹۱۱۵۷۷۶۷
سوابق کاری اجرای هر نوع سازه بتنی
ساختمانی و صنعتی بزرگ و سنگین در هر منطقه شامل آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی انواع سازه ها
اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ
اجرای قالب بندی فلزی مربوط به فونداسیون بجای کرسی چینی آجری
صفحه ستون گذاری با دقت زیاد با بهره گیری از دوربین توتال استیشن
ویبره،پخش و ماله کشی بتن های حجمی و انجام ماله پروانه ای و ریسه ای
اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک
اجرای دیواربرشی یکطرفه و دوطرفه و نیز دیوارهای حائل
اجرای انواع دال های تخت ، یوبوت ، کوبیاکس ، بابلدک و …
اجرای استخر، مخازن بتنی نفت، آب، سیلو و…
حامد فرضی ۰۹۱۹۱۱۵۷۷۶۷ – ۰۹۹۱۴۰۵۱۹۱۷
سایر مهارتها
اجرای فنداسیون ،اسکلت بتناجرای فنداسیون ،اسکلت بتن

پیمایش نوشته