تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

نام محمد رضا حشمتی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۰۴۲۳۱۷
سوابق کاری تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی
سایر مهارتها
تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

پیمایش نوشته