طاهر افروز همپای البرز

نام رضا
شهر تهران
مدرک تحصیلی کارشناسی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۷۸۷۸۶۰۷
سوابق کاری
سایر مهارتها
طاهر افروز همپای البرز

پیمایش نوشته