مدیر بازرگانی خارجی آماده همکاری

نام حميد سر خاني
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۴۱۶۴۲۳۲
سوابق کاری ۳۵۸۸۶ بار

اینجانب به عنوان مدیر بازرگانی خارجی آماده همکاری با کلیه شرکت های بازرگانی (واردات و صادرات ) میباشم .
خدمات :
مترجم مکاتبات و مذاکرات بازرگانی و تجاری انگلیسی
اگر قصد صادرات یا واردات کالایی را دارید و برای مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی نیاز به مترجم دارید ,
نامه نگاری رسمی انگلیسی برای شما
تهیه و ارسال نامه های بازرگانی شما
با بیش از ۷ سال سابقه همراه شما در سفرهای بازرگانی خارجی
مترجم همراه شما در نمایشگاههای خارج از کشور
آماده برای همراهی شما در پیشبرد قراردادهای خرید ، فروش ، پیمانکاری ، نشست های رسمی ، بازدید از نمایشگاه و کارخانه در داخل و خارج از ایران.
آشنایی کامل با پروسه کار بازرگانی خارجی .
مترجم online مکاتبات.
مشاور شما جهت شناسایی تامین کنندگان معتبر با بررسی سوابق کار

ترجمه آن لاین ایمیل های شما
ترجمه آنلاین بازرگانی – مکاتبات تجاری و ارسال ایمیل از سوی شما به تولید کنندگان و فروشندگان در سراسر دنیا توسط مترجم زبان انگلیسی مسلط به امور بازرگانی و صادرات و واردات با بیش از ۷ سال تجربه

سرچ search هر گونه اطلاعات در اینترنت توسط سرچر searcher حرفه ای ( جستجو در اینترنت به صورت حرفه ای )

مترجم سفرهای تجاری – انجام مکاتبات تجاری

مترجم حضوری با بیش از ۷ سال سابقه همراه شما در سفرهای بازرگانی
مترجم همراه شما در نمایشگاههای خارج از کشور

مترجم همراه سفرهای تجاری

مترجم با بیش از ۷ سال سابقه همراه شما در سفرهای بازرگانی
مترجم جلسات تجاری شما بطور همزمان
تهیه و ارسال نامه های بازرگانی شما
مترجم همراه شما در نمایشگاههای خارج از کشور
آماده برای همراهی شما در پیشبرد قراردادهای خرید ، فروش ، پیمانکاری ، نشست های رسمی ، بازدید از نمایشگاه و کارخانه در داخل و خارج از ایران.
آشنایی کامل با پروسه کار بازرگانی خارجی ، اعتبارات بانکی ، بیمه ، حمل و گمرک .
مشاور شما جهت شناسایی تامین کنندگان معتبر با بررسی سوابق کار

مترجم همزمان زبان انگلیسی
همراه در سفرهای خارجی و داخلی
ترجمه همزمان و همراهی در نمایشگاه بین المللی
مترجم حضوری و شفاهی در سمینارها – کنفرانسها و غیره

جهت امور میهمان خارجی
مترجم همراه شما و مهمان خارجی تان
کارشناس خرید و فروش خارجی و بازرگانی بین الملل
انجام پروسه صادرات و واردات
انجام کلیه سفارشات خارجی

انجام کلیه مکاتبات و مذاکرات خارجی ( انگلیسی )

توسط لیسانس زبان انگلیسی
حمید سرخانی

سایر مهارتها
مدیر بازرگانی خارجی آماده همکاری

پیمایش نوشته