تحلیل آماری با AMOS در رشته روانشناسی

نام محمد رضا حشمتي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۰۴۲۳۱۷
سوابق کاری تحلیل آماری با AMOS در رشته روانشناسی
سایر مهارتها
تحلیل آماری با AMOS در رشته روانشناسی

پیمایش نوشته