خانم حسابدار خدمات مالیاتی و حسابداری

نام جاني پور
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۹۵۹۷۷۷۰
سوابق کاری خانم کارشناس ارشد حسابداری
آماده انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ، مالیاتی، شرکت های خدماتی ، بازرگانی ،تولیدی ، پیمانکاری،
و اصناف
مسلط به نرم افزارهای حسابداری
و همچنین:

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی (خرید و فروش فصلی(
تحریر دفاتر قانونی
دفاعیه مالیاتی
ثبت و تنظیم اسناد حسابداری

دفاع هیئت های حل اختلاف مالیاتی .

تهیه صورتهای مالی طبق قوانین مالیاتی و مورد تایید سازمان مربوطه .

تنظیم لیست های بیمه و مالیات حقوق

مشاوره تخصصی مالی ، مالیاتی ، ارزش افزوده

شماره تماس خانم جانی پور۰۹۱۹۹۵۹۷۷۷۰

سایر مهارتها
خانم حسابدار خدمات مالیاتی و حسابداری

پیمایش نوشته