انجام کلیه خدمات مهندسی انتقال و توزیع آب و طراحی سازه

نام عليرضا
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳
سوابق کاری ۱۷۰ بار

انجام کلیه خدمات مهندسی انتقال و توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب -طراحی سازه های فولادی و بتنی -طراحی و نظارت و اجرا -کنترل محاسبات سازه ای-طراحی سازه های خاص-بهسازی و مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی -توسط مهندس عمران -(کارشناس ارشد سازه)با ۲۴ سال سابقه اجرایی و نظارت -۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳-فلاحی

سایر مهارتها
انجام کلیه خدمات مهندسی انتقال و توزیع آب و طراحی سازه

پیمایش نوشته