مهندس عمران -تهیه صورت وضعیت کارکرد

نام عليرضا
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳
سوابق کاری تهیه انواع صورت وضعیتهای موقت و قطعی تمام فهارس بها و انواع صورت جلسات و قیمتهای جدید و claimتوسط مهندس عمران(ارشد سازه) با ۲۴ سال سابقه شماره تماس ۰۹۱۲۲۴۸۸۴۲۳-فلاحی
سایر مهارتها
مهندس عمران -تهیه صورت وضعیت کارکرد

پیمایش نوشته