داربست فلزی ایران لوله

نام حاتميان
شهر کرمانشاه
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرمانشاه
تلفن ۰۹۱۸۶۱۴۳۱۹۹
سوابق کاری اجرای داربست فلزی وکفراژبندی همراه بااکیپ مجرب وبیمه شده آمده عقدقراردادباتمامی ادارات وارگانهاواشخاص بانازلترین قیمت نصب بنرهای تبلیغاتی مشارکت درتبلیغات انتخاباتی
سایر مهارتها
داربست فلزی ایران لوله

پیمایش نوشته