اموزش تمبک

نام موسوی
شهر تهران
مدرک تحصیلی کارشناسی هنر
محدوده ی کار اموززش تمبک
تلفن ۰۹۱۲۲۲۵۸۹۴۱
سوابق کاری اموزش تمبک ونوازندگی د گروهای تهیه اهنگ جهت تاتر
سایر مهارتها کوک کردن سنتور
اموزش تمبک

پیمایش نوشته