آماده به کار حسابداری (پاره وقت)

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۵۳۱۳۷۸۳
سوابق کاری با سلام
آماده بکار امور حسابداری صندوقداری انبار مشاوره مالی و بانکی عصرها ٥ الی٢۱
سایر مهارتها
آماده به کار حسابداری (پاره وقت)

پیمایش نوشته