برقکار آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۰۱۴۵۵۳۰۲۲
سوابق کاری کلیه کارهای برقی ساختمان عمده وخرده کاری ازقبیل روشنایی .آیفون. تلفن .تعمیرات پذیرفته میشود .
سایر مهارتها
برقکار آماده به کار

پیمایش نوشته