آماده به کار(جویای کار ) جهت حسابدای (نیمه وقت )

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۰۱۱۰۹۸۶۳۹
سوابق کاری انجام کلیه کارهای حسابداری ومالی قانونی جهت شرکت ها و اصناف
سایر مهارتها
آماده به کار(جویای کار ) جهت حسابدای (نیمه وقت )

پیمایش نوشته