سرایدار مجرد آماده به کار هستم

نام سرايدار
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۶۹۰۱۱۳۲۷
سوابق کاری سرایدار مجرد آماده به کار هستم .با مدرک کارشناسی. ضامن معتبر دارم .۰۹۳۶۹۰۱۱۳۲۷سرایدار مجرد آماده به کار هستم .با مدرک کارشناسی. ضامن معتبر دارم .۰۹۳۶۹۰۱۱۳۲۷
سایر مهارتها
سرایدار مجرد آماده به کار هستم

پیمایش نوشته