شاتکریت

نام داودي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۳۹۵۰۶۹۹۲۱۵
سوابق کاری آمادگی خود را جهت اجرای خاکبرداری وگودبرداری های عمیق همراه باطراحی و اجرای سازه نگهبان به توسط نیلینگ و شاتکریت و انکراعلام میدارد.داوودی ۰۹۱۲۸۸۹۷۱۶۰
سایر مهارتها
شاتکریت

پیمایش نوشته