جویای کار نگهبانی سرایداری

نام داش امير
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۰۵۷۲۳۴۹۲۱
سوابق کاری ۲۱سال فعال منظم بسیار کاری اماده همکاری نگهبانی سرایداری
سایر مهارتها
جویای کار نگهبانی سرایداری

پیمایش نوشته