راننده حرفه ای هستم جویای کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار قزوين
تلفن ۰۹۹۱۰۹۸۵۳۱۵
سوابق کاری اننده حرفه ای هستم با خودرو یا بی خودرو آماده همکاری
جهت ارگانها و سازمانهای دولتی ، تشریفاتی و خصوصی
هستم
دارای مدرک کارشناسی مدیریت
جهت هماهنگی با شماره ۰۹۹۱۰۹۸۵۳۱۵
سایر مهارتها
راننده حرفه ای هستم جویای کار

پیمایش نوشته