جویای کار نگهبانی دارای مدرک

نام نگهبان
شهر مشهد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار مشهد
تلفن ۰۹۳۸۰۴۹۰۱۰۷
سوابق کاری آماده همکاری با پروژه های ساختمانی وکارخانه جات وبادیگارد شخصی

شماره تماس: ۰۹۳۸۰۴۹۰۱۰۷

سایر مهارتها
جویای کار نگهبانی دارای مدرک

پیمایش نوشته