برای کار حراست ونگهبانی

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۶۸۱۷۲۵۴۴
سوابق کاری جوانی هستم ۳۰ ساله قد۱۸۴وزن ۹۰کیلو آماده کار حراست و نگهبانی
سایر مهارتها
برای کار حراست ونگهبانی

پیمایش نوشته