قیمت دستگاه مهرسازی, اتوماتیک ودستی

نام جعفراحمدوند
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خ ازادی
تلفن ۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷
سوابق کاری دستگاه های مهرسازی در انواع
دستی و اتوماتیک تولید وعرضه میشود
دستگاه مهرسای دستی از ۸۰ هزار
تا۱۵۰هزارتا۲۵۰هزارتومان و دستگاه اتوماتیک
مهرسازی از ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان است
بهمراه آموزش مهرسازی و صدها نمونه طرح آماده
مهرسازی رایگان , وراهنمای فارسی طراحی اولیه مهر, ۱سال
گارانتی , باپشتیبانی وخدمات پس از فروش
برای گرفتن سفارش وساخت انواع مهر ژلاتینی و مهر فلزی برای ۱مهر حدودا زیر۱۰۰۰تومان هزینه کرده در مدت ۱۰الی ۱۵دقیقه وهرمهر ۱۰۰۰۰تومان بالاتر می نوانبد از مشتری بگیرید
www.karmohr.com
wwwkarafarinco.com
دستگاه مهرسازی
با دو لامپ یووی مهرسازی و
بردهای دیجیتالی
۱۵۰هزارتومان
۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷
۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵

دستگاه مهر
با دو لامپ یووی هیتاچی ژاپنی
تایمر داریک سال گارانتی فول
بدنه پلکسی کوچک وجم وجوردرهرجاکه هستی

قابل استفاده است
۲۶۰هزارتومان
۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷
۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵
دستگاه ساخت مهر
دستگاه مهر اتوماتیک
از ۸۵۰ هزار تا ۹۵۰هزار تومان

نکته مهم:

*اموزش اصول بازاریابی

بعداز فراگیری حرفه مهرسازی

برای ارتباط وجذب مشتریان

وگرفتن سفارش وقیمت دادن

کاملا راهنمابیی وساپورت می شوید.

شرکت فنی حرفه ای کارافرین اینده ساز

۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷

۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵

سایر مهارتها سلزنده دستگاه های مهرسلزی وچاپ سیلک دستی
مهرسازی, اتوماتیک ودستی

پیمایش نوشته