راننده آماده به کار هستم

نام راننده
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۱۰۱۱۰۹۶
سوابق کاری راننده آماده به کار هستم
خودرو سمند مدل ۸۹
جهت ارائه سرویس های درون شهر و بیرون شهر
لازم به ذکر هست سفرهای داخل شهر به نرخ آژانس حساب میشه. سفرهای بیرون شهر هر کیلومتر ۱۵۰۰ تومان میباشد.هر ۱ ساعته توقف ۱۰۰۰۰تومان .
۰۹۳۵۱۰۱۱۰۹۶ سهیل هستم
سایر مهارتها
راننده آماده به کار هستم

پیمایش نوشته