جوشکارم.اماده برای کار

نام جوشكار
شهر تهران
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۹۰۴۰۴۹۳
سوابق کاری جوشکار.همراه باموتورسکلت گواهی نامه ماشین هم دارم اماده به کار
سایر مهارتها
جوشکارم.اماده برای کار

پیمایش نوشته