جویای کار ( کامپیوتری یا غیره -دائم یا موقت)

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۶۵۹۳۸۱۱۲
سوابق کاری سلام
جویای کار اداری یا غیر اداری و …
( لطفا اصلا فروشندگی و بازاریابی پیشنهاد ندید ! )
___________________
آقا_۲۷ ساله
تحصیلات کامپیوتر و معارف
آشنا با کامپیوتر و اینترنت و پرینتر و اسکنر و وردپرس و تایپ و …
___________________
آماده انجام کارهای مرتبط یا غیر مرتبط به موارد فوق !
___________________
ساعت کاری حدودا ۸_۱۷
ترجیحا در محدوده مناطق
۱۱_۱۲_۱۳_۱۴_۱۵_۱۶_۲۰
سایر مهارتها
جویای کار ( کامپیوتری یا غیره -دائم یا موقت)

پیمایش نوشته