۳۵ سالمه جوياي كار

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار سراسر كشور
تلفن ۰۹۳۶۶۴۷۵۲۳۲
سوابق کاری درمشهدیاشهرستان فرقی نمیکنه اگه کارخوب ومناسب باشه خیلی علاقمندهستم درسوپرمارکت مشغول به کارباشم ۱۵سال سابقه فروشندگی درقنادی۴سال،الکتریکی،۱سال،ابزارفروشی۱۰سال یابه عنوان کارگرساده اماده به کاردرشرکت هم هستم حتی کاردرخارج ازکشورهم اگه باشه مشکلی نداره
درمشهدیاشهرستان فرقی نمیکنه اگه کارخوب ومناسب باشه خیلی علاقمندهستم درسوپرمارکت مشغول به کارباشم ۱۵سال سابقه فروشندگی درقنادی۴سال،الکتریکی،۱سال،ابزارفروشی۱۰سال یابه عنوان کارگرساده اماده به کاردرشرکت هم هستم حتی کاردرخارج ازکشورهم اگه باشه مشکلی نداره
سایر مهارتها
۳۵ سالمه جوياي كار

پیمایش نوشته