راننده بلدوزر ماهر.جویای کار

نام
شهر خرم
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار لرستان
تلفن ۰۹۱۶۳۶۸۲۵۲۱
سوابق کاری راننده بلوزر ماهرهستم،دارای ویژه.با۲۰سال سابقه کاردر معادن وپروژه های راهسازی،دارای عدم اعتیادوسؤ پیشینه،۴۲ساله.آماده همکاری باپروژه های راهسازی و معادن.
سایر مهارتها
راننده بلدوزر ماهر.جویای کار

پیمایش نوشته