دانشجو جویای کار

نام محمد موسوی
شهر تهران
مدرک تحصیلی مهندس نساجی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۴۴۹۱۷۶
سوابق کاری
سایر مهارتها
دانشجو جویای کار

پیمایش نوشته