جویای کار پرستاری

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۴۰۲۳۵۵۸۷
سوابق کاری با سابقه کار در بیمارستان و درمانگاه و دارای مدرک دیالیز فارغ التحصیل از دانشگاه ایران
آماده کار در بیمارستان و کیلینیک و درمانگاه
سایر مهارتها
جویای کار پرستاری

پیمایش نوشته