کارگر ساده ام ، دنبال کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۰۲۱۷۳۲۸
سوابق کاری ۲۲ سالمه ، و آماده کار تو شرق تهران ( بومهن ، پردیس ، سیاسنگ ، خرمدشت )
مجردم
هرکی خواست اس بده
سایر مهارتها
کارگر ساده ام ، دنبال کار

پیمایش نوشته