تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

نام محمد رضا حشمتي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۰۶۹۹۲۱۵
سوابق کاری تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی
سایر مهارتها
تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

پیمایش نوشته