اموزگار و دبیر اماده کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۰۰۹۴۱۷۹۱
سوابق کاری اماده همکاری با مدارس در تمامی مقاطع
فوق لیسانس روانشناسی بالینی
سایر مهارتها
اموزگار و دبیر اماده کار

پیمایش نوشته