آماده به کار حسابداری (مسلط)پروژه ایی،پاره وقت،دورکاریآماده به کار حسابداری (مسلط)پروژه ایی،پاره وقت،دورکاری

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار اسلامشهر
تلفن ۰۹۱۹۲۰۵۰۱۲۸
سوابق کاری حسابدار مسلط به قیمت تمام شده،حقوق و دستمزد،تحریر دفاتر،بستن حسابها، امور بیمه، مالیاتی ، تهیه اظهارنامه و گزارشات فصلی و ارزش افزوده و ثبت شرکت آماده همکاری به صورت دور کاری ،پاره وقت و پروژه ای جهت شرکتها و اصناف می باشم.
سایر مهارتها
آماده به کار حسابداری (مسلط)پروژه ایی،پاره وقت،دورکاریآماده به کار حسابداری (مسلط)پروژه ایی،پاره وقت،دورکاری

پیمایش نوشته