جویای کار با وانتجویای کار با وانت

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار مازندران
تلفن ۰۹۳۷۵۱۱۸۴۸۹
سوابق کاری پیکان وانت دارم مسقف اماده هر نوع همکاری هستم
متاهلم
سایر مهارتها
جویای کار با وانت

پیمایش نوشته