کار با نیسان کمپرسی

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار البرز
تلفن ۰۹۳۸۰۶۳۹۳۴۱
سوابق کاری کار با نیسان کمپرسی حمل نخاله و غیره آماده قرار داد با مصالح فروشی و شهرداری ها فضای سبز فقط اطراف هشتگرد تماس بگیرند ممنون
سایر مهارتها
کار با نیسان کمپرسی

پیمایش نوشته