جویای کار ارایشگری

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار مشهد
تلفن ۰۹۳۰۳۰۵۲۲۳۹
سوابق کاری شاگرد حرفه ای هستم اماده همکاری باسالن ها ترجیحا سالن منطقه بلوارتوس باشه که نزدیک خونم باشه.هرگونه مزاحمت جهت همسرم پیگیری میشه
سایر مهارتها شاگرد حرفه ای هستم اماده همکاری باسالن ها ترجیحا سالن منطقه بلوارتوس باشه که نزدیک خونم باشه.هرگونه مزاحمت جهت همسرم پیگیری میشه
جویای کار ارایشگری

پیمایش نوشته