جویای کار روانشناسی و تدریس

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار تنكابن
تلفن ۰۹۰۳۲۵۵۳۵۱۰
سوابق کاری سلام ترم اخر کارشناسی ارشد هستم اماده همکاری با مراکز بابت مشاوره و روانسنجی و همچنین موسسات و مدارس بابت کار تدریس متون روانشناسی
پنج سال سابقه کار در زمینه روانشناسی
سایر مهارتها
جویای کار روانشناسی و تدریس

پیمایش نوشته