جونی ۲۰سال جویای کار.

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار اماميه
تلفن ۰۹۰۵۸۴۹۹۰۸۹
سوابق کاری جونی ۲۰سالم با ظاهری آراسته..
خوش برخورد..آماده همکاری هستم..
سایر مهارتها
جوانی ۲۰سال جویای کار.

پیمایش نوشته