سنگ کار ساختمانی

نام
شهر زاهدان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار چابهار
تلفن ۰۹۱۵۰۲۷۹۰۷۸
سوابق کاری با سلام اوستا سنگ کار هستم با بیست سال سابقه کار آماده همکاری
سایر مهارتها
سنگ کار ساختمانی

پیمایش نوشته