راننده پايه يك هستم باكارت هوشمندودفترچه كار

نام
شهر بوشهر
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار بندر دير
تلفن ۰۹۱۷۹۷۱۵۶۱۱
سوابق کاری راننده بايه يك بامدارك كامل اماده همكاري
سایر مهارتها
راننده پايه يك هستم باكارت هوشمندودفترچه كار

پیمایش نوشته