جویای کار برق

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار تربت جام
تلفن ۰۹۳۵۷۱۵۱۶۴۰
سوابق کاری لیسانس برق نیمه ماهر در برق ساختمان و مونتاژ تابلو برق(اتوماسیون) اماده همکاری
سایر مهارتها
جویای کار برق

پیمایش نوشته