جویای کار.

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۲۲۱۵۸۸۷۶۸
سوابق کاری جوانی.۳۸ساله.مجرد.داری.سمند.۹۳آماده.همکاری.یا.نگهبانی.و حراست.غرب.تهران
سایر مهارتها
جویای کار.

پیمایش نوشته