حسابدار مسلط بر امور مالیاتی اماده به کار

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۲۱۳۰۲۷۳
سوابق کاری لیسانس حسابداری هستم
مسلط بر آفیس و اینترنت
دارای ۱۲ سال سابقه کا رمفید
مسلط بر تهیه و تنظیم اظهار مالیاتی
مسلط بر تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات ارزش افزوده
مسلط برتهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
تهیه و تنظیم لیست بیمه و حقوق
مسلط بر نحوه رسیدگی ارزش افزوده
مسلط بر انجام کلیه امور مالی در شرکتهای بازرگانی و پیمانکاری
سایر مهارتها
حسابدار مسلط بر امور مالیاتی اماده به کار

پیمایش نوشته