شرکت کار پرداز کارینا اماده به فروش

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار ابراهيم اباد
تلفن ۰۹۱۹۰۳۵۰۴۵۹
سوابق کاری شرکت کار پرداز کارینا شرکت رتبه ۴ ابنیه میباشد سهامی خاص و با اعتبار کارتکس تازه صدور میباشد
۰۹۱۹۰۳۵۰۴۵۹ حسین ابادی
سایر مهارتها
شرکت کار پرداز کارینا اماده به فروش

پیمایش نوشته