جویای کار نگهبانی شب

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار كتالم
تلفن ۰۹۳۸۷۹۳۶۱۳۶
سوابق کاری جوان متاهل ۳۴ ساله فعال آماده برای کار نگهبانی و حراست خواهشمندم از کسانی که چنین شغلی دارن معرفی کنن البته هر کار دیگه هم باشه انجام میدم اما الویتم نگهبانیه ممنون یا علی
سایر مهارتها
جویای کار نگهبانی شب

پیمایش نوشته