انواع کار اداری و بازرگانی و منشی

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار شاهين ويلا
تلفن ۰۹۱۰۱۹۹۲۰۲۷
سوابق کاری با سابقه بالا اماده همکاری با شرکتها میباشم با تشکر از سایت شیپور
سایر مهارتها
انواع کار اداری و بازرگانی و منشی

پیمایش نوشته