غواص با تمام لوازم جویای کار

نام غواص مرد
شهر بندرعباس
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۶۸۸۴۳۲۳۳
سوابق کاری غواص هستم با تمام لواظم آماده کار ۲۴ ساعت شبانه روز
سایر مهارتها
غواص با تمام لوازم جویای کار

پیمایش نوشته